Wymiary wewnętrzne: długość: 5 ± 0,1m; szerokość 3 ± 0,1m; wysokość 2 ± 0,1m.

Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych, zapewniająca udźwig 2 ton wsadu – odkształcenie konstrukcji nośnej nie powinno przekraczać 1 mm przy temperaturze 280°C.

Zespół grzewczy wyposażony w minimum dwa palniki gazowe o łącznej mocy grzewczej P ≥ 300 kW, posiadające wysoki współczynnik przepływu min. 40 : 1.

Palniki zasilane gazem ziemnym GZ-50 typ E wyposażone w ścieżki gazowe umożliwiające przyłącz do głównego gazociągu o mocy przyłączeniowej 60 kPa, oraz układ powietrzny pozwalający na pracę przy nadciśnieniu do 10 mbar przy 280°C.

Płomień grzewczy palnika umieszczony w specjalnej żarowytrzymałej, perforowanej rurze osłonowej, której zadaniem jest ukierunkowanie strumienia ciepła oraz ochrona płomienia przed zdmuchiwaniem.

Komora ogrzewana spalinami wyposażona w minimum dwa kominy spalinowe o średnicy ≥ 160 mm z automatyczną regulacją przepływu spalin w zależności od temperatury i ciśnienia wewnątrz komory.

Nadrzędne sterowanie pracą urządzenia umożliwiające: powolne nagrzewanie do żądanej temperatury, utrzymanie stałej temperatury (± 5°C) w całej objętości komory tj. 280°C przez 15 h oraz jej powolne schładzanie tj. 50°C na każdą 1 h.

Układ kontroli procesu wyposażony w minimum 4 czujniki temperatury zapewniający stały nadzór nad przebiegiem procesu obróbki cieplnej.

Zespół rozprowadzenia gorącego powietrza wewnątrz całej komory składającej się z wentylatorów procesowych lub mieszaczy wewnętrznych.

  1.