Właściwy proces drukowania poprzedzany jest wprowadzeniem odpowiednich danych do systemu sterującego maszyny poprzez dotykowy panel operatora i wykonaniu czynności ustawczych sita względem stołu podciśnieniowego, na którym jest umieszczona tafla szklana o zadanych wymiarach.

Sito umieszczone jest na uchwytach bocznych i blokowane za pomocą cylindrów pneumatycznych. Nad sitem przemieszcza się karetka drukująca, do której przymocowany jest profil gumy drukującej i profil rozprowadzający pastę na powierzchni sita.

Oba profile mają możliwość przemieszczania w płaszczyźnie pionowej w sposób niezależny od siebie. Tafla szklana po podaniu na stół podciśnieniowy dociskana jest do baz stałych i następnie unieruchamiana poprzez wytworzenie pod nią podciśnienia.

Karetka drukująca podczas ruchu do przodu pokrywa sito pastą, natomiast podczas ruchu powrotnego za pomocą gumy drukującej przetłacza na taflę szklaną pastę poprzez elementy drukujące sita.

Po zakończeniu procesu drukowania sito jest podnoszone na zadaną w systemie sterowania pozycję zaś tafla szklana po włączeniu podciśnienia jest usuwana manipulatorem poza obszar maszyny. Następnie cały proces jest powtarzany dla następnej tafli szklanej.