Maszyna zawiera magazyn folii zdolny buforować 20 mb folii, oraz zespół nawijający z nożami krążkowymi tnącymi folię na pasy o zadanej szerokości. Wrzeciono nawijające posiada własny napęd sterowany w taki sposób, aby możliwe było maksymalne upakowanie folii – bez deformowania kubełków na niej wytłoczonych. Folia po nawinięciu jest obcinana i klejona do rulonu taśmą klejącą w cyklu automatycznym oraz spychana z wrzeciona na wózek transportowy klienta.