Stanowisko montuje płatek z nakrętkami podawanymi w cyklu automatycznym, oraz wykonuje pomiar w celu zapewnienia kontroli jakości. Klient wymaga, aby każda zmontowana nakrętka była sprawdzona i jeśli nie spełnia wymagań – odrzucona.