Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WJATECH dzięki wdrożeniu nowego produktu: innowacyjnej 8 osiowej linii technologicznej do zastosowań
w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej.

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej automatycznej zrobotyzowanej 8 osiowej linii technologicznej do produkcji elementów wielkogabarytowych do zastosowań w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej.

 

Firma WJATECH Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poprzez oferowaną Automatyczną zrobotyzowaną 8 osiową linię technologiczną do produkcji elementów wielkogabarytowych do zastosowań w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej, zagwarantuje zakładom produkcyjnym innowacyjne rozwiązanie będące odpowiedzią na zidentyfikowane wady oraz niedoskonałości obecnie dostępnych linii technologicznych. Przedmiotowa Linia technologiczna będąca wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R jest rozwiązaniem nieznanym i niestosowanym dotychczas, jej zaawansowana budowa oraz praktycznie nieograniczona funkcjonalność są wynikiem wieloletniego doświadczenia w dziedzinie budowy maszyn – zarówno Właścicieli jak i wykwalifikowanych konstruktorów Przedsiębiorstwa WJATECH Sp. z o.o. Zakładając budowę prototypu tej innowacyjnej linii Przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności postanowiło rozwiązać problem pozycjonowania elementów obrabianych względem funkcjonalnych stanowisk obróbczych. Zdecydowano się na zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim są ruchome słupo wysięgniki poruszające się względem detalu na specjalistycznych torowiskach jezdnych, przedmiotowe słupo wysięgniki dodatkowo mogą zostać wykonane w technologii dwukierunkowej, na kształt litery T, umożliwiając tym samy jednoczesna obróbkę 2 elementów na raz, na równolegle usytuowanych liniach. Oprócz tego rozwiązania zastosowano również możliwość precyzyjnego automatycznego pozycjonowania obrabianego detalu względem ruchomych słupo wysięgników, który dodatkowo porusza się po torowisku jezdnym pozycjonera – co więcej element usytuowany na pozycjonerze morze być automatycznie odwracany, co jest przejawem zastosowania kolejnej dodatkowej osi ruchu. Te wszystkie innowacyjne rozwiązania odnoszące się do Automatycznej zrobotyzowanej 8 osiowej linii technologicznej do produkcji elementów wielkogabarytowych do zastosowań w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej, przekładają się bezpośrednio na niespotykaną dotychczas funkcjonalność, precyzję oraz uniwersalny charakter. Biorąc pod uwagę funkcjonalności zrobotyzowanego ramienia zamontowanego na ruchomych słupo wysięgnikach oraz dodatkowe osie ruchu innowacyjnego urządzenia Wnioskodawcy, maszyna będzie posiadała 8 funkcjonalnych osi ruchu, co samo w sobie jest rozwiązaniem niespotykanym i niestosowanym w liniach technologicznych. Kolejną zaletą zastosowanych rozwiązań jest nieporównywalny wzrost wydajności i szybkości przeprowadzanych procesów technologicznych. Linia technologiczna oferowana przez Przedsiębiorstwo wnioskodawcy ma praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy jeśli chodzi o ilość stanowisk technologicznych oraz rodzaj zastosowanych funkcjonalności, taka cecha jest szczególnie istotna w przypadku prac technologicznych prowadzonych w branży motoryzacyjnej oraz samolotowej. Niekiedy ogromne elementy, wchodzące w skład budowanych samolotów, wymagają zastosowania odpowiednich linii technologicznych, odpowiedzią na te potrzeby jest produkt Wnioskodawcy, którego konfigurowalna linia technologiczna będzie się składać z 6 metrowych modułów. Taka funkcjonalność daje nieograniczone możliwości konfiguracji i jest niewątpliwą zaletą, będąc jednak jedynie dodatkiem do innowacyjnego charakteru samej linii.

 

Dzięki zastosowaniu wspomnianych możliwości pozycjonowania i ruchu, możliwościom rozbudowy o dodatkowe zrobotyzowane słupo wysięgniki, a także nieograniczoną możliwość modyfikacji funkcjonalności zrobotyzowanych ramion – daje to w efekcie rozwiązanie produktowe dające klientom nieocenioną przewagę technologiczną, przyczyniającą się do znacznego wzrostu wydajności, precyzji, dokładności oraz szybkości prowadzonego procesu technologicznego.   Jednocześnie wykorzystując zalety urządzenia, oraz nowy schemat usytuowania linii technologicznej przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego – głównie motoryzacyjnego i lotniczego – będą mogły pozwolić sobie na lepsze rozplanowanie położenia posiadanych maszyn, dzięki czemu stanie się możliwe funkcjonowanie linii technologicznej nawet na małym obszarze produkcyjnym.