Zadaniem systemu pomiarowego jest automatyczny pobór próbek papieru impregnowanego z aktualnie produkowanej wstęgi i przekazanie próbek do laboratorium pomiarowego gdzie w sposób w pełni zautomatyzowany dokonywany jest pomiar gramatury.

System do pomiaru gramatury papieru w linii produkcyjnej składa się dwóch głównych podzespołów:

  • maszyna wykrawająca próbki papieru impregnowanego w trakcie procesu produkcyjnego – budowa portalowa dedykowana dla danych warunków zabudowy w linii produkcyjnej, 
  • laboratorium pomiarowe gramatury próbek papieru impregnowanego – obsługiwane w pełni automatycznie przez robota, wyposażone w superprecyzyjną wagę z dokładnością do +-0,002g, automatyczną suszarnie próbek oraz klimatyzacje.